Rätten till kommunikation

Alla har rätt att kommunicera, det är en grundläggande mänsklig rättighet. När förmågan att tala och/eller förstå vad andra människor säger inte räcker till har man rätt till hjälpmedel.

Vi fokuserar på hur omgivningen kan stötta när kommunikationsförmågan inte fallit ut som förväntat. En introduktion till Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och vikten av en god kommunikativ miljö. Det finns många olika sätt att visa för andra vad man tänker, känner och vill. Alla människor unika och utvecklas olika och funktion är viktigare än diagnos.

Fotografi av Frida Värnlund

Frida Värnlund


Frida Värnlund är legitimerad logoped och projektleder idag Västerbottens regionala Bokstartsprojekt Småprat på Regionbibliotek Västerbotten. Har tidigare arbetat inom habiliteringsverksamhet med tal, språk och kommunikation hos personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Har också jobbat med sent förvärvade och medfödda hjärnskador hos både barn och vuxna. 

Foto: Klas Sjöberg

Dela