TUNNA RÖDA LINJEN

20-22 mars, 2024
Umeå

Tack för i år!

Årets program är fullt av inspiration, forskning, workshops och exempel från bibliotekssverige.

Barakat Aldammad

Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm

Bland Drakar och Dragqueens

Foto: Peter Knutson

Jenny Rosendahl

Foto: Rickard Kilström

Lena Halldenius

Foto: David Möller

Surrah al-Himidy

Foto: Privat

Anna Blank Åberg, Emma Elofsson

Foto: Anna-Lena Elg

Anja Neidhardt-Mokoena

Foto: Privat

Frida Värnlund

Foto: Klas Sjöberg

Pamela Schultz Nybacka

Foto: Lena Granefelt

Nadja Grundström Fjellner

Foto: Privat

Jens Zingmark, Ulrika Ahlberg

Foto: Privat

Maria Wiklund

Foto: Privat

Ulrika Lindén

Foto: Privat

Linnea Björnstam

Foto: Privat

Libraries are the thin red line between civilisation and barbarism

Neil Gaiman