Omöjligt uppdrag?

OBS: Inställd

Att bedriva biblioteksverksamhet för alla i våra befolkningsmässigt minsta kommuner

TYVÄRR HAR VI VARIT TVUGNA ATT STÄLLA IN DEN HÄR PROGRAMPUNKTEN

Även en liten kommun med en minimal budget och en bibliotekspersonalstyrka på 2,35 heltidstjänster ska leva upp till bibliotekslagens krav på tillgänglighet. Men hur går det till rent praktiskt? Hur når vi barn och unga när vi inte har personal nog att hålla biblioteket öppet när barnen är lediga från skolan? Hur kan vi överbrygga digitala glapp, jobba med mångspråk, anordna program och förse kommuninvånarna med ett brett mediebestånd samtidigt som vi ska bemanna lånedisk, arbeta uppsökande och agera infopoint? Hur kan vi inkludera utan samtidigt exkludera? 

Jag vill sätta fokus på de här frågorna ur den lilla kommunens synvinkel. Jag vill berätta om den verklighet vi möter, ge några goda exempel på hur vi lyckas möta utmaningarna. Men jag är inte rädd för att ta upp även det som inte fungerar och efterlysa både goda idéer och (nationella) resurser. 

Foto av Michael Nordeman

Michael nordeman


Michael Nordeman har jobbat inom flera olika biblioteksverksamheter i Stockholms län. Efter en flytt till Värmland i början av 10-talet är han sedan fem år tillbaka bibliotekschef i Storfors kommun. 

Foto: Privat

Dela