Hur arbetar vi antirasistiskt PÅ biblioteket?

Inom biblioteksvärlden i Sverige råder en stark vithetsnorm. Hur kan vi arbeta för att förändra den strukturen, så att biblioteken istället speglar samhällets mångfald?

Samtalet leds av Eva Gustafsson.

Fotografi av Surrah al-Himidy

Surrah al-Himidy


Socionom och bibliotekarie. Hon arbetar för närvarande som barn- och ungdomsbibliotekarie, men driver även frågor om intersektionell feminism och rasism. 

Foto: Privat

Fotografi av Anna Troberg

LINNEA BJÖRNSTAM


Förbundssekreterare DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor. 

Fotografi av Barakat Aldammad

Barakat Aldammad


Arbetar som bibliotekskonsulent med inriktning flerspråk och delaktighet på kulturförvaltningen i Västra Götalandsregion och tidigare som mångspråksbibliotekarie. 

Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm

Fotografi av Pamela Schultz Nybacka

Pamela Schultz Nybacka


Universitetslektor, Fil.dr. i Företagsekonomi och litteraturvetare. Pamela har grundat Bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola där hon verkar som lärare och forskare. Utöver arbetet driver hon bokförlaget Resonate.

Foto: Lena Granefelt

Dela