Följ en student

Frida Gråsjö berättar om hur de arbetar med att förstå studenters upplevelser och behov genom den tjänstedesignbaserade Följ en… metoden och hur den används i verksamhetsutveckling, bland annat inom området breddat deltagande.  

Fotografi av Frida Gråsjö

Frida Gråsjö


Avdelningschef vid avdelningen för verksamhetsstöd på Karlstads universitet

Dela