Dawit Isaak-biblioteket och den förbjudna litteraturen

Dawit Isaak-biblioteks är ett folkbibliotek som fokuserar på förbjudna böcker och konstnärlig frihet.

I bibliotekarierna Jens och Ulrikas presentation kommer de prata om bibliotekets samling, verksamhet och syfte. Samtalet kommer kretsa kring vikten av tillgänglighet och bibliotekens roll och inställning till litteratur och andra medier.

Fotografi av Jens Zingmark och Ulrika Ahlberg

Jens Zingmark, Ulrika Ahlberg


Jens Zingmark och Ulrika Ahlberg är båda bibliotekarier bosatta i Malmö.

Dela