TUNNA RÖDA LINJEN

20-22 mars, 2024
Umeå

Tack för i år!

Vi vill gärna veta vad du tar med dig från årets konferens och vad du längtar efter inför kommande, hjälp oss bli bättre genom att svara på en kort utvärdering. Tack!

Skanna QR-koden eller går in på länken för att komma till utvärderingen.

Utvärdering Marskonferensen 2024

Under konferensen användes plattformen Padlet för frågor och svar, här kan samtalet fortsätta lite till tänker vi. Frågeytan hittar du här

Årets program är fullt av inspiration, forskning, workshops och exempel från bibliotekssverige.

Barakat Aldammad

Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm

Bland Drakar och Dragqueens

Foto: Peter Knutson

Jenny Rosendahl

Foto: Rickard Kilström

Lena Halldenius

Foto: David Möller

Surrah al-Himidy

Foto: Privat

Anna Blank Åberg, Emma Elofsson

Foto: Anna-Lena Elg

Anja Neidhardt-Mokoena

Foto: Privat

Frida Värnlund

Foto: Klas Sjöberg

Pamela Schultz Nybacka

Foto: Lena Granefelt

Nadja Grundström Fjellner

Foto: Privat

Jens Zingmark, Ulrika Ahlberg

Foto: Privat

Maria Wiklund

Foto: Privat

Ulrika Lindén

Foto: Privat

Linnea Björnstam

Foto: Privat

Libraries are the thin red line between civilisation and barbarism

Neil Gaiman